กลุ่มสตรีผลิตทอเสื่อจากต้น กก

ชื่อสินค้า : ทอเสื่อจากต้น กก 

ผู้ผลิต :  กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อจากต้น กก  บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่  3  ต.หนองกุงเซิน  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  

รายละเอียด :  ทอเสื่อกกและแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช่น กระเป๋า กล่องทิชชู หมวก กล่องไม้จิ้มฟัน พัด แจกัน เป็นต้น

1.  หมวกใบใหญ่           ราคาใบละ      130     บาท

2.  หมวกใบเล็ก            ราคาใบละ      100     บาท

3.  แจกันใหญ่               ราคาอันละ     209      บาท

4.  แจกันกลาง              ราคาอันละ     189      บาท

5.  แจกันเล็ก                 ราคาอันละ    159       บาท

6.  กระเป๋าใบเล็ก           ราคาใบละ    150       บาท

7.  กระเป๋าใบใหญ่          ราคาใบละ    300       บาท

8.  พัด                            ราคาอันละ    30       บาท

9.  เสื่อพับ                      ราคาผืนละ    500     บาท

10. กล่องอเนกประสงค์   ราคาอันละ      99      บาท

11.  กล่องทิชชู               ราคาอันละ       99      บาท

12.  ไม้จิ้มฟัน                 ราคาอันละ       25       บาท


ติดต่อที่ : กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อจากต้น กก  บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่  3  ต.หนองกุงเซิน  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 

เบอร์โทรศัพท์ :  088-0245488,087-0202358    e-mail : snb-bua@hotmail.com

หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน  นายกิตติทัต จันทะเริง (เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว)  

เบอร์โทรศัพท์  082-1123318    สนง.043-458000 ต่อ 12     fax.  043-458000   ต่อ 17